Posted in Nguyệt Hạ Tang, Vong Linh Thư

Vong Linh Thư – 15

Vong Linh Thư

15| Biến mất

Editor: Vện

 

Có học sinh mất tích! Tiếp tục đọc “Vong Linh Thư – 15”

Posted in Nguyệt Hạ Tang, Vong Linh Thư

Vong Linh Thư – 14

Vong Linh Thư

14| Ký túc xá có ma?

Editor: Vện

 

Về phòng rồi, Đoàn Lâm rửa tay trong chậu, quả nhiên nước loang ra có màu đỏ, cậu đổ nước vào bồn hoa, đóng cửa ngồi trên giường. Tiếp tục đọc “Vong Linh Thư – 14”

Posted in Khác

Thông báo ngắn

  1. Vậy là đăng hết ngoại truyện Tương Kiến Hoan rồi, Vện sẽ bổ sung vào word rồi gửi cho các bạn trong thời gian nhanh nhất.
  2. Vì lý do cá nhân, Vện sẽ tạm ngừng edit, chưa biết khi nào quay lại.